Kategorie Přihlásit Košík
WWW.OHŘEJ.SE - první odborný velkoobchod pro tepelnou techniku a alternativní zdroje energie. Kategorie: Solární systémy, fotovoltaika on a off grid, bojlery, Akumulační nádrže, vytápění, kombinované bojlery, zásobníky, regulace, expanzní nádoby, čerpadla

WWW.OHŘEJ.SE - první odborný velkoobchod pro tepelnou techniku a alternativní zdroje energie. Kategorie: Solární systémy, fotovoltaika on a off grid, bojlery, Akumulační nádrže, vytápění, kombinované bojlery, zásobníky, regulace, expanzní nádoby, čerpadla

Solární sestava

Kategorie zboží
Ohřej.se - tepelná technika, solární systémy, zásobníky, nádrže, regulace, (https://www.ohrej.se/)

Obchodní podmínky

Ohřej.se - internetový obchod.

Souhlas se zpracování osobních údajů a Všeobecné obchodní a záruční podmínky pro nákup v internetovém obchodu Ohřej.se

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

 • Souhlasem s obchodními a záručními podmínkami zároveň souhlasíte se spracováním osobních údajů, které uvádíte do objednávkového formuláře, případně při registraci osoby, nebo firmy. Souhlas ke zpracování je udělen společnosti OHŘEJ SE, s.r.o., IČO: 24709271, sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 (dále jen "Správce")
 • Osobní údaje získávané prostřednictvím objednávkových formulářů jsou používány výhradně k administraci objednávky. Osobní data a údaje klientů nejsou předávána třetí osobě ani jinak zpracovávána
 • Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné  zpracovat za účelem administrace objednávky a uzavření obchodního vztahu. Tyto údaje jsou archivovány jako součást objednávky a příloha daňového dokladu (faktury) a budou Správcem zpracovány po dobu určenou zákonem k archivaci (10 let). Po uplynutí této doby bude provedena skartace.
 • Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět; požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. (Po zpětvzetí souhlasu nemusí vždy dojít k likvidaci! Je třeba uvážit, jestli neexistují jiné důvody pro zpracování a jestli likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození správce - např. údaje na daňových dokladech )

Všeobecné obchodní a záruční podmínky:

 • Provozovatelem internetového obchodu www.ohrej.se je společnost OHŘEJ SE, s.r.o., IČ 24709271
 • Dodávky jsou uskutečňovány firmou OHŘEJ SE, s.r.o. jen na základě těchto prodejních a dodacích podmínek.Tyto podmínky platí nejpozději okamžikem převzetí závazné objednávky
 • Odchylky od těchto prodejních a dodacích podmínek platí jen tehdy, jsou-li prodávajícím písemně potvrzeny.
 • Nabídky firmy OHŘEJ SE, s.r.o. jsou volné a nezávazné.Obrázky mohou být ilustrační a nemusí vystihovat všechny detaily zboží. Právo na chyby a omyly vyhrazeno.Všechny objednávky a prohlášení jsou právoplatné po písemném,  e-mailovém, nebo faxovém potvrzení firmou OHŘEJ SE, s.r.o.Totéž platí pro změny, doplňující a vedlejší ujednání.
 • Tyto prodejní a dodací podmínky jsou nedílnou součástí Vámi zaslané objednávky.
 • Objednávka zboží je po doručení potvrzena, nebo v případě vyprodání zásob odmítnuta, nebo odeslán jiný návrh na alternativní zboží.
 • Prodejní cenou se rozumí cena zboží s DPH pro koncového zákazníka z ceníku OHŘEJ SE, s.r.o. platného v době objednávky.Všechny ceny na www.ohřej.se jsou uvedeny včetně DPH. Cena za dopravu se určuje dle PSČ doručovací adresy a její výše je uvedena vždy v objednávkovém formuláři před dokončením objednávky.
 • Platba se provádí na dobírku při převzetí zboží, nebo převodem na účet proti zaslané zálohové faktuře. Při osobním odběru v prodejním skladu hotově na pokladně nebo prostřednictvím předem zaslané zálohové faktury.
 • Součástí dodávky je zálohová faktura.Po připsání platby vystaví prodávající daňový doklad a plátcům DPH a firmám jej  odešle emailem na adresu,ze které byla provedena objednávka.Daňový doklad posílá prodávající na uvedený email kupujícího elektronicky, pouze na výslovné vyžádání kupujícím pozemní poštou.
 • Dodací lhůta je zpravidla 3-7 dnů,nejdéle však 21 pracovních dnů (u zboží, které není drženo skladem) po potvrzení závazné objednávky, při platbě převodem dodací lhůta začíná po připsání platby na účet prodávajícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. U fotovoltaických komponent může být doba dodání delší v návaznosti na roční období a dostupnost uvedeného zboží. Pro fotovoltaické komponenty je doba dodání určována individuálně. 
 • Zásilka se uskuteční ze skladu OHŘEJ SE, s.r.o. a to na účet zákazníka a riziko OHŘEJ SE, s.r.o.  Prodávající volí dopravce dle hmotnosti a povahy zásilky.
 • Za den dodání zboží je považován ten den, kdy bylo zboží prodávajícím předáno prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího, nebo den, kdy kupující zboží osobně převzal od prodávajícího.
 • Pokud kupující při přebírání zjistí poškození zásilky, může převzetí odmítnout , nebo převzít s výhradou. Vždy však je nutno  s předávajícím řidičem udělat zápis do protokolu dopravce. Pokud kupující zjistí poškození zásilky až po rozbalení, je nutno  uchovat obal zásilky a uvědomit neprodleně prodávajícího.Další postup dle obchodních podmínek dopravce obchodní podmínky Toprans 
 • Délka záruční doby je stanovena zákonem.Pokud výrobce poskytuje záruku delší,než zákon ukládá,je kupující o této skutečnosti i o případných podmínkách prodloužené záruky informovám v záručním listě.Záruční doba na zboží počíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.Kupující má právo vrátit zboží prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů od doručení.Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované a pokud možno v původním obalu.Dopravní náklady při vrácení zboží snáší ze svého kupující.
 • V případě stornování objednávky, nebo odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka může provozovatel požadovat platbu poštovného, pokud bylo zboží již zasláno objednateli.
 • Při atypických produktech, které jsou objednávány a dodávány na míru dle přání zákazníka, nebo při objednávkách právnických osob nebo OSVČ může provozovatel při odstoupení od objednávky požadovat sankční pokutu ve výši 10% z celkové částky objednávky.
 • Reklamace vyřizujeme firma OHŘEJ SE, s.r.o. v souladu s obchodním zákoníkem, konečným spotřebitelům v souladu s občanským zákoníkem, včetně možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou dle příslušného ustanovení občanského zákoníku. Kupujícímu nepřísluší práva se zárukami, jestliže nebyly dodrženy obvyklé způsoby užití výrobků, případně pokyny záručního listu a návodu k obsluze, nebo byly na výrobku provedeny úpravy či zásahy, nebo došlo k poškození výrobku hrubou nedbalostí, nebo nešetrným zacházením.
 • Případné reklamace odesílejte písemně na adresu výdejního skladu: OHŘEJ SE, s.r.o., Ul. Práce 212, 277 11 Neratovice
Info
Rychlý kontakt

Obchodní oddělení:

Po - Pá: od 8:00 - 16:30

Tel: 602 817 742

info@ohrej.se

Příslušenství držák T12-50
-40% 188,76 Kč
114,35 Kč
Příslušenství držák T12-50
-40% 188,76 Kč
114,35 Kč
Celková cena:
0,00 Kč s DPH