Kategorie Menu
WWW.OHŘEJ.SE - první odborný velkoobchod pro tepelnou techniku a alternativní zdroje energie. Kategorie: Solární systémy, fotovoltaika on a off grid, bojlery, Akumulační nádrže, vytápění, kombinované bojlery, zásobníky, regulace, expanzní nádoby, čerpadla
Kategorie zboží
Rychlý kontakt

 

Obchodní oddělení:

Po - Pá: od 8:00 - 16:30

Tel: 602 817 742

info@ohrej.se

Info

Upozornění

V současné době dochází k přecenňování zboží a výrobků, které nabízíme. Aktuální ceny souhlasí u produktů, které jsou vedené skladem. U výrobků, které nejsou uvedeny skladem, nemusí být cena aktuální. U těchto produktů doporučujeme nejsprve cenu ověřit přes dotazník.

Děkujeme za pochopení

Tým OHŘEJ SE

Ohřej.se - tepelná technika, solární systémy, zásobníky, nádrže, regulace, (https://www.ohrej.se/)

WWW.OHŘEJ.SE

první odborný velkoobchod pro tepelnou techniku

a alternativní zdroje energie.

Solární systémy, Zásobníky, Akumulační nádrže,

Tepelná čerpadla - Klimatizace

WWW.OHŘEJ.SE

první odborný velkoobchod pro tepelnou techniku

a alternativní zdroje energie.

Solární systémy, Zásobníky, Akumulační nádrže,

Tepelná čerpadla - Klimatizace

Obchodní podmínky

Ohřej.se - internetový obchod.

Souhlas se zpracování osobních údajů a Všeobecné obchodní a záruční podmínky pro nákup v internetovém obchodu Ohřej.se

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

 • Souhlasem s obchodními a záručními podmínkami zároveň souhlasíte se spracováním osobních údajů, které uvádíte do objednávkového formuláře, případně při registraci osoby, nebo firmy. Souhlas ke zpracování je udělen společnosti OHŘEJ SE, s.r.o., IČO: 24709271, sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 (dále jen "Správce")
 • Osobní údaje získávané prostřednictvím objednávkových formulářů jsou používány výhradně k administraci objednávky. Osobní data a údaje klientů nejsou předávána třetí osobě ani jinak zpracovávána
 • Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné  zpracovat za účelem administrace objednávky a uzavření obchodního vztahu. Tyto údaje jsou archivovány jako součást objednávky a příloha daňového dokladu (faktury) a budou Správcem zpracovány po dobu určenou zákonem k archivaci (10 let). Po uplynutí této doby bude provedena skartace.
 • Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět; požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. (Po zpětvzetí souhlasu nemusí vždy dojít k likvidaci! Je třeba uvážit, jestli neexistují jiné důvody pro zpracování a jestli likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození správce - např. údaje na daňových dokladech )

Všeobecné obchodní a záruční podmínky:

 • Provozovatelem internetového obchodu www.ohrej.se je společnost OHŘEJ SE, s.r.o., IČ 24709271
 • Dodávky jsou uskutečňovány firmou OHŘEJ SE, s.r.o. jen na základě těchto prodejních a dodacích podmínek.Tyto podmínky platí nejpozději okamžikem převzetí závazné objednávky
 • Odchylky od těchto prodejních a dodacích podmínek platí jen tehdy, jsou-li prodávajícím písemně potvrzeny.
 • Nabídky firmy OHŘEJ SE, s.r.o. jsou volné a nezávazné.Obrázky mohou být ilustrační a nemusí vystihovat všechny detaily zboží. Právo na chyby a omyly vyhrazeno.Všechny objednávky a prohlášení jsou právoplatné po písemném,  e-mailovém, nebo faxovém potvrzení firmou OHŘEJ SE, s.r.o.Totéž platí pro změny, doplňující a vedlejší ujednání.
 • Tyto prodejní a dodací podmínky jsou nedílnou součástí Vámi zaslané objednávky.
 • Objednávka zboží je po doručení potvrzena, nebo v případě vyprodání zásob odmítnuta, nebo odeslán jiný návrh na alternativní zboží.
 • Prodejní cenou se rozumí cena zboží s DPH pro koncového zákazníka z ceníku OHŘEJ SE, s.r.o. platného v době objednávky.Všechny ceny na www.ohřej.se jsou uvedeny včetně DPH. Cena za dopravu se určuje dle PSČ doručovací adresy a její výše je uvedena vždy v objednávkovém formuláři před dokončením objednávky.
 • Platba se provádí na dobírku při převzetí zboží, nebo převodem na účet proti zaslané zálohové faktuře. Při osobním odběru v prodejním skladu hotově na pokladně nebo prostřednictvím předem zaslané zálohové faktury.
 • Součástí dodávky je zálohová faktura.Po připsání platby vystaví prodávající daňový doklad a plátcům DPH a firmám jej  odešle emailem na adresu,ze které byla provedena objednávka.Daňový doklad posílá prodávající na uvedený email kupujícího elektronicky, pouze na výslovné vyžádání kupujícím pozemní poštou.
 • Dodací lhůta je zpravidla 3-7 dnů,nejdéle však 21 pracovních dnů (u zboží, které není drženo skladem) po potvrzení závazné objednávky, při platbě převodem dodací lhůta začíná po připsání platby na účet prodávajícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. U fotovoltaických komponent může být doba dodání delší v návaznosti na roční období a dostupnost uvedeného zboží. Pro fotovoltaické komponenty je doba dodání určována individuálně. 
 • Zásilka se uskuteční ze skladu OHŘEJ SE, s.r.o. a to na účet zákazníka a riziko OHŘEJ SE, s.r.o.  Prodávající volí dopravce dle hmotnosti a povahy zásilky.
 • Za den dodání zboží je považován ten den, kdy bylo zboží prodávajícím předáno prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího, nebo den, kdy kupující zboží osobně převzal od prodávajícího.
 • Pokud kupující při přebírání zjistí poškození zásilky, může převzetí odmítnout , nebo převzít s výhradou. Vždy však je nutno  s předávajícím řidičem udělat zápis do protokolu dopravce. Pokud kupující zjistí poškození zásilky až po rozbalení, je nutno  uchovat obal zásilky a uvědomit neprodleně prodávajícího.Další postup dle obchodních podmínek dopravce obchodní podmínky Toprans 
 • Délka záruční doby je stanovena zákonem.Pokud výrobce poskytuje záruku delší,než zákon ukládá,je kupující o této skutečnosti i o případných podmínkách prodloužené záruky informovám v záručním listě.Záruční doba na zboží počíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.Kupující má právo vrátit zboží prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů od doručení.Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované a pokud možno v původním obalu.Dopravní náklady při vrácení zboží snáší ze svého kupující.
 • Právo na vrácení zboží do 14 dnů se nevztahuje na právnické osoby a OSVČ.
 • V případě stornování objednávky, nebo odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka může provozovatel požadovat platbu poštovného, pokud bylo zboží již zasláno objednateli.
 • Při atypických produktech, které jsou objednávány a dodávány na míru dle přání zákazníka, nebo při objednávkách právnických osob nebo OSVČ může provozovatel při odstoupení od objednávky požadovat sankční pokutu ve výši 10% z celkové částky objednávky.
 • Reklamace vyřizujeme firma OHŘEJ SE, s.r.o. v souladu s obchodním zákoníkem, konečným spotřebitelům v souladu s občanským zákoníkem, včetně možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou dle příslušného ustanovení občanského zákoníku. Kupujícímu nepřísluší práva se zárukami, jestliže nebyly dodrženy obvyklé způsoby užití výrobků, případně pokyny záručního listu a návodu k obsluze, nebo byly na výrobku provedeny úpravy či zásahy, nebo došlo k poškození výrobku hrubou nedbalostí, nebo nešetrným zacházením.
 • Případné reklamace odesílejte písemně na adresu výdejního skladu: OHŘEJ SE, s.r.o., Ul. Práce 212, 277 11 Neratovice.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Info

Upozornění

V současné době dochází k přecenňování zboží a výrobků, které nabízíme. Aktuální ceny souhlasí u produktů, které jsou vedené skladem. U výrobků, které nejsou uvedeny skladem, nemusí být cena aktuální. U těchto produktů doporučujeme nejsprve cenu ověřit přes dotazník.

Děkujeme za pochopení

Tým OHŘEJ SE

Rychlý kontakt

 

Obchodní oddělení:

Po - Pá: od 8:00 - 16:30

Tel: 602 817 742

info@ohrej.se